Orezanie alebo výrub stromov: možnosti obhliadok a cena

arboristika odstranovanie suchych konarov 1

Radi by ste vedeli, koľko vás bude stáť orezanie alebo výrub stromu? U nás máte dve možnosti. Prvá možnosť je osobná obhliadka, ktorá je platená a druhá možnosť je bezplatná a prebieha primárne online cez e-mail, Whatsapp alebo prípadne iné platformy.

Osobná obhliadka

V rámci osobnej obhliadky si najprv dohodneme termín. Keď prídem osobne na lokalitu, kde má strom, kríky alebo porast svoje stanovisko, zmeriam dimenzie – rozmery, zhodnotím zdravotný stav, stabilitu, vitalitu, poškodenia, riziká a rôzne defekty.

Následne skonzultujeme váš plán a reálne možnosti, ako fyzicky vykonateľné, tak aj pre drevinu možné. Taktiež vás informujem o perspektíve do budúcna, od ktorej sa odvíja ďalší plán a starostlivosť. Máme totiž krátkoveké a dlhoveké dreviny a dobrý plán vám vie ušetriť starosti a financie do budúcna.

Túto službu máme spoplatnenú sumou 20 €, ktorá sa neskôr odráta od celkovej ceny.

Obhliadka online 

Táto možnosť vyžaduje vašu angažovanosť, meter a zariadenie schopné zaznamenávať fotografie. Meter potrebujete na zameranie dimenzie – rozmeru kmeňa vo výške 130 cm. Prečo práve tu vám vysvetlíme neskôr.

Ak máte obvod zmeraný, môžete prejsť ku fotografiám. Ideálne je urobiť fotografie z dostatočnej vzdialenosti tak, aby bolo vidno celý strom vrátane architektúry jeho koruny. Urobte  fotku z každej svetovej strany, aby bola zachytená celá silueta stromu, od pôdneho profilu až po špičku a kraje koruny. Ak to nie je možné, môžete urobiť video alebo viacero fotografií.

Ďalej odfoťte detail kmeňa s koreňovými nábehmi (spodná časť kmeňa), tak isto z každej svetovej strany. Pokiaľ sa v okolí stromu nachádzajú prekážky ako stavby, skleník, plot, rôzne siete vedené vzduchom, výsadba, preliezky alebo čokoľvek iné, čo by sa mohlo poškodiť pri reze alebo výrube stromu, je potrebné to tiež zdokumentovať. Ak vám okolie stromu nedovoľuje tieto fotografie jasne a bez problémov vykonať, máte príliš malú záhradku, alebo je strom v zápoji iných drevín, nevadí, v tomto prípade treba urobiť fotografie v rámci vašich možností čo najbližšie nášmu zadaniu.

Pokiaľ sa v okolí stromu  nenachádza žiadna stavba, je dobré vyhotoviť fotografie s človekom vedľa stromu pre lepšie vnímanie veľkosti.

Následne nám tieto fotografie, dimenzie a vašu požiadavku môžete spolu odoslať na e-mail: 365hiservices@gmail.com alebo cez whatsapp na číslo +421 949 223 01 a my sa vám následne ozveme.

Pre ušetrenie vášho aj nášho času máme pre vás zopár užitočných informácií k výrubu. Z hľadiska zákona potrebujeme poznať obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou. Keďže sú zmeny prirodzené, v čase vzniku tohto článku sú informácie nasledovné:

  • Na výrub drevín sa podľa  §  47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom na povolenie alebo nepovolenie výrubu je obec. Okresný úrad rozhoduje o výrube mimo zastavaného územia obce.
  • Výrub dreviny možno vykonať len po právoplatnosti súhlasu na výrub.

Kedy sa povolenie na výrub stromov nevyžaduje?

Vrátime sa k obvodu kmeňa vo výške 130cm nad zemou. Bez právoplatného súhlasu môžeme výrub uskutočniť pri  stromoch s obvodom kmeňa do  40 cm alebo obvodom do 80 cm, ak sa nachádza v záhradách a záhradkárskych osadách.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Predchádzajúci článok
Na Slovensku sa nekontrolovateľne rozširujú invázne dreviny. Poznáte ich?
Nasledujúci článok
Desať rokov boja s holubmi na balkóne: Ako som konečne našiel trvalé riešenie

Ďalšie články

Máte záujem o naše služby?