Na Slovensku sa nekontrolovateľne rozširujú invázne dreviny. Poznáte ich?

Ailanthus altissima

Za najhoršiu považujeme Pajaseň žliazkatý lat. Ailanthus altissima. Čím si zaslúži svoju povesť? Pre svoju toxicitu sú tieto druhy mimoriadne škodlivé – nie len pre naše pôvodné druhy drevín a ich biotopy, ale aj pre človeka a živočíchy.

Vďaka svojmu extrémne rýchlemu rastu priestorovo utláčajú okolitú vegetáciu, ničia chodníky aj cestné komunikácie a do pôdy vylučujú koreňmi alelopatické látky, ktoré bránia rastu iných druhov drevín. Má výrazný zápach po myšacine.

Ako sme spomínali, extrémne rýchly rast spôsobuje aj zatienenie pôvodných rastlín a stromov. Obrovský problém je aj početnosť semien a ich „dolet“, pretože sú ľahké, zakorenia takmer v každej škáre a narušia aj betón. Práve preto by sa mala injektáž robiť v už olistenom stave, no ešte pred tvorbou semien.

Pre uvedené druhy drevín je predpísaná likvidácia injektážou do kmeňa alebo stonky chemickým roztokom na základe vyhlášky č.450/2019 Z. z. Mechanickú likvidáciu – výrub – treba realizovať až po viditeľnom efekte v podobe vyschnutia dreviny.

Pozor! Pajaseň žliazkatý ma krehké drevo a po uschnutí sa jeho pevnosť výrazne zhoršuje. Je preto extrémne nebezpečné drevinu v tomto stave asanovať. Pravdepodobnosť lámania konárov je vysoká a akákoľvek neodborná práca môže viesť k úrazom alebo smrti. Pokiaľ si nie ste istí ako postupovať, radi vám pomôžu profesionáli v oblasti arboristiky v našej firme VIP Záhrady, s.r.o.

Vlastník alebo správca je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu je povinný ich odstraňovať. Pokiaľ sa vám už stalo, že ste drevinu iba mechanicky vyrúbali, môžete očakávať v nasledovnom čase koreňovú alebo kmeňovú výmladnosť.

Laicky povedané, z ponechaného pňa aj širšieho okolia vznikne pole mladých rastliniek a máte o starosť postarané. Následne ste odkázaní kosiť alebo inak mechanicky odstraňovať nové a nové výrastky, alebo siahnete po „chémii“. Pokiaľ ste odporca postrekov, môžete ísť prírodnou cestou a použiť vriacu vodu. Koľko litrov a ako často netuším, testoval som to iba na burinu na zámkovej dlažbe.

Nasledujúci článok
Orezanie alebo výrub stromov: možnosti obhliadok a cena

Ďalšie články

Máte záujem o naše služby?