Arboristika

Ošetrovanie, výrub a orez stromov

Klientom ponúkame profesionálnu arboristickú starostlivosť o stromy, ktorá zahŕňa ošetrenie pre zachovanie ich vitality, estetické a bezpečnostné orezy koruny či frézovanie pňov. Súčasťou je ekologické odstránenie vzniknutého odpadu.

  • Zdravotné ošetrenie stromov
  • Orezy koruny stromov (bezpečnostné, estetické)
  • Výrub stromov
  • Frézovanie pňov
  • Ochrana životného prostredia
  • Odstránenie a odvoz odpadu
ošetrovanie a výrub stromov
arboristika odstranenie imela z javoru pred
arboristika odstranovanie suchych konarov 1
arboristika redukcia topolov v senici 35m
arboristika vyrub nebezpecneho stromu
zdravotny rez borovice arboristika pred a po
arboristika odstup od fasady bytovky na sancovej z autoplosiny
arboristika z plosin pri stavbe 1
arboristika vyrub nebezpecneho stromu1
odvoz a likvidácia odpadu

Máte záujem o naše služby?