Arboristika

Ošetrovanie, výrub a orez stromov

Výškové prace sa neobmedzujú iba na stavebný priemysel, ale zasahujú i do celej škály ďalších oblastí vrátane údržby a ošetrovania zelene. Tento typ činností vyžaduje okrem schopnosti dostať sa do vyšších úrovní urastených stromov i znalosti z oblasti starostlivosti o stromy a kríky. Naši zamestnanci sú schopní klientom zaistiť profesionálnu arboristickú starostlivosť o stromy za využitia špeciálneho dvíhacieho zariadenia a horolezeckej techniky. V rámci našej činnosti ponúkame nasledujúce služby:

  • Zdravotné ošetrenie stromov
  • Orezy koruny
  • Výrub stromov a frézovanie pňov

Všetky tri základné služby sa podieľajú na zvyšovaní estetických, bezpečnostných a zdravotných aspektov či už na stromoch rastúcich na verejných priestranstvách, alebo v lesoch a sadoch. Všetky úkony sú vykonávané odborným a vyškoleným personálom, ktorý rozumie svojmu remeslu a má široké skúsenosti s ošetrovaním stromov, ako aj s posudzovaním rizík vznikajúcich z ich rastu, vetvenia a napadania škodcami.

Ošetrovanie a orezy stromov

Táto kategória činností našej spoločnosti pokrýva v podstate komplexnú starostlivosť o stromy, od ich estetického či bezpečnostného tvarovania, až po výrub a likvidáciu. Tieto práce sú potrebné najmä na verejných priestranstvách, kde stromy často zasahujú do mestskej infraštruktúry, obmedzujú premávku alebo zvyšujú riziko úrazu.

Zdravotné ošetrenie stromov a orezy korún

Ošetrovanie a tvarovanie stromov môže mať niekoľko dôvodov a tiež veľmi rôznorodý rozsah. Zdravý strom je nutné pravidelne prerezávať a orezať, aby rástol do potrebného tvaru a bol správne vyživovaný. Stromy napadnuté škodcami musia byť ošetrované orezávaním suchých konárov či inými odbornými zásahmi, ktoré by mali posilniť ich regeneráciu. Orezy sú často realizované i z estetických alebo bezpečnostných dôvodov eliminujúcich spojené s obmedzovaním premávky, tienením apod.

Výrub stromov a frézovanie pňov

Druhú kategóriu činností v oblasti ponuky arboristickej starostlivosti predstavujú práce likvidačné zamerané a odstraňovanie stromov (či už zdravých alebo napadnutých škodcami). K tomuto účelu sa využíva niekoľko techník minimalizujúcich zásah prác do okolitého prostredia a prevádzky. Súčasťou všetkých realizovaných úkonov je odvoz a likvidácia odpadu, ktorý takto vznikne.

ošetrovanie a výrub stromov
arboristika odstranenie imela z javoru pred
arboristika odstranovanie suchych konarov 1
arboristika redukcia topolov v senici 35m
arboristika vyrub nebezpecneho stromu
zdravotny rez borovice arboristika pred a po
arboristika odstup od fasady bytovky na sancovej z autoplosiny
arboristika z plosin pri stavbe 1
arboristika vyrub nebezpecneho stromu1
odvoz a likvidácia odpadu
Orez stromov
Výrub a orez stromov

Máte záujem o naše služby?