Rigging

Práca s bremenami (rigging)

Zaisťovanie bremien je dôležitá a náročná činnosť vyžadujúca špeciálnu certifikáciu, najmä ak má byť realizovaná pre premiestňovanie pomocou náročnejšej techniky. Práca s bremenami vysokej hmotnosti tohto charakteru je označovaná ako „rigging“ a spočíva nielen vo voľbe vhodných prvkov zaistenia, ale v komplexnom návrhu ich rozmiestnenia s ohľadom na zdvíhacie zariadenie tak, aby bolo teleso maximálne vybalansované pri transporte. V tejto oblasti ponúkame profesionálne služby dvoch typov, a to:

  • Prácu s ťažkými bremenami (rigging)
  • Zabezpečenie žeriavu a vrtuľníku

Obe služby vykonávajú certifikovaní zamestnanci, ktorí disponujú odbornými znalosťami a skúsenosťami s využitím profesionálneho zariadenia a náradia. Samozrejmosťou je kompletné riešenie v súlade s bezpečnostnými normami a požadovanými bezpečnostnými opatreniami.

Čo práca s bremenami (rigging) obnáša

Ťažké bremená sú premiestňované obvykle pomocou závesných systémov, či už je potreba ich presúvať iba v rámci konkrétnej lokality, alebo vyžadujú naloženie na dopravný prostriedok. Aby bol tento presun dostatočne bezpečný, musí byť realizovaný pri splnení požiadaviek zabezpečenia.

Premiestňovanie ťažkých bremien

Ak je bremeno nutné zavesiť na zariadenie pre jeho premiestnenie, musí sa vystrojiť viazacím a závesným prostriedkom. Aplikácia týchto prvkov vyžaduje komplexné zváženie tvaru a ťažiska bremena a bezpečné rozmiestnenie viazacích a závesných prostriedkov. Bremeno sa nesmie pri zdvíhaní či vodorovnom presune vyšmyknúť alebo nadmerne nakláňať, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo poškodenia zariadenia.

Zabezpečenie žeriavu a vrtuľníku

V rámci ponuky práce s bremenami zabezpečujeme i potrebnú techniku, ako sú žeriavy či vrtuľníky, na ktoré sa bremená zavesia. K tomuto účelu máme k dispozícii personál vyškolený na obsluhu. Tí sa uplatňujú i pri ošetrovaní výrub a orezov stromov, ktoré sa vyznačujú veľmi podobnými úkonmi a požiadavkami.

rigging na starom moste demontaz a spustanie docasneho doka systemu na piliery pod mostom
dvihanie lenovo
lipa park
lipa park montaz za pomoci zeriavu
tower demontaz vrtulnikom
tower priprava pre vrtulnik

Máte záujem o naše služby?