Elektrikárske práce

Montáž osvetlenia, kamier, bleskozvodov

V oblasti montáže a demontáže elektrických a elektrotechnických zariadení sú často vyžadované profesionálne výškové práce. Vo väčšine prípadov ide o inštaláciu zariadení na vyšších úrovniach, ako je osvetlenie či kamerové systémy.

V rámci našich služieb ponúkame rôzne elektrikárske práce pomocou horolezeckej techniky na neprístupných miestach. Naši zamestnanci sú vyškolení na realizáciu nasledujúcich činností:

  • Montáž vonkajšieho osvetlenia
  • Montáž a sanácia bleskozvodov
  • Montáž výstražného osvetlenia komínov a antén
  • Montáž antén a satelitov
  • Montáž kamier

Montáž a inštalácia elektrických a elektrotechnických zariadení na výškové konštrukcie či na vyššie úrovne fasád vyžadujú špeciálne schopnosti a znalosti. Osoby inštalujúce elektrické alebo elektrotechnické zariadenia musia disponovať platným oprávnením.

Inštalácia a montáž elektrických zariadení vo výškach

Montáž elektrických zariadení pomocou horolezeckej techniky prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré zahŕňajú prípravu elektrických inštalácií a vedenia, osadenie elektrického a elektrotechnického zariadenia, správne zapojenie a overenie bezpečnej prevádzky a funkčnosti.

Osvetlenie, komunikačné a bezpečnostné systémy

Osvetľovacia a komunikačná technika je z hľadiska montáže a zapojenia relatívne jednoduchá. Vonkajšie osvetlenie je zapojené iba do siete, prípadne vybavené časovačom či spínačom. Výstražné a komunikačné či mediálne systémy vedľa napájania bežne obsahujú i vedenie komunikácie. Obdobne to majú i bezpečnostné kamery.

Beskozvody

Bleskozvod je bezpečnostné zariadenie pokročilého charakteru, ktorého inštalácia sa riadi zvláštnymi predpismi. Bleskozvody sa montujú podľa projektovej dokumentácie, po realizácii sú kolaudované a prechádzajú pravidelnou revíziou. V prípade vybavenia bleskozvodu alebo dosiahnutia doby životnosti musí prebehnúť jeho výmena, ktorú je možné riešiť horolezeckou metódou. K výmene či úpravám sa často pristupuje v rámci úpravy fasád.

instalacia vianocneho osvetlenia v rajci
instalacia svetelneho osvetlenia v centre
vymena ziaroviek v oc cubicon2
vymena ziaroviek v lustroch v oc cubicon
vianocne osvetlenie oc cubicon
vianocne osvetlenie oc cubicon vonku
vianocna vyzdoba
vianocna vyzdoba
odstranenie starej casti pilonu svetelna reklama a ocelova konstrukcia nocne prace
instalacia bleskozvodu

Máte záujem o naše služby?