Inštalácia

Dvíhanie reklám a banerov

Osádzanie konštrukcií pre reklamné pútače, nápisy a banery môže byť náročné, najmä ak je realizované vo veľkých výškach alebo na horšie prístupných miestach. V takom prípade je ideálne využiť profesionálne výškové práce umožňujúce dosiahnuť prakticky kamkoľvek.

Reklamy a banery, ale tiež ďalšie propagačné plochy je možné inštalovať pomocou horolezeckej techniky alebo montážnej plošiny veľmi presne a bezpečne. V rámci našich služieb ponúkame všetky druhy montážnych a inštalačných prác na neprístupných miestach, napríklad tieto:

  • Umiestňovanie nápisov a pútačov vo výškach
  • Montáž konštrukcii, reklám a osvetlenia
  • Výroba a montáž 3D reklám a rekvizít
  • Montáž vianočnej výzdoby
  • Výmena veľkoplošných reklamných plachiet
  • Montáž ochrany proti vtáctvu
  • Montáž ochranných sietí

Vizuálna reklama nezahŕňa iba pútače či banery, ale celkovú prezentáciu komerčného subjektu. Imidž spoločnosti by mala byť podporovaná jej prezentáciou vrátane prostredia, v ktorom je lokalizované jej sídlo či priestory pre styk so zákazníkmi a verejnosťou.

Výškové práce podporujúce komerčnú prezentáciu

Do tejto kategórie patrí pomerne široké spektrum činností, ktoré poskytujeme. Reklamné predmety pre vás pripravíme, nainštalujeme alebo upravíme, a zároveň sme schopní zaistiť sprievodné systémy ochrany budov či konštrukcií.

Reklamné konštrukcie a predmety

Naše služby v tejto oblasti sa zameriavajú na tvorbu 3D reklamných predmetov a rekvizít, montáž nosných konštrukcií, samotných reklamných predmetov, veľkoplošných plachiet, nápisov či pútačov i na neprístupných miestach, ich osvetlenie (vrátane vianočnej výzdoby) a ich následné úpravy či renovácie. Ponúkame aj práce orientované na inštaláciu a rozoberanie konštrukcií a ďalších predmetov a systémov určených na propagáciu.

Ochranné riešenia

Okrem plošných i priestorových reklám je dôležitou súčasťou vizuálnej propagácie i zachovanie atraktívneho a bezpečného vzhľadu a prevádzky budov. Do svojich služieb tak zahŕňame i inštaláciu sietí a ochranných prostriedkov proti vtáctvu, pri ktorých sa využívajú obdobné postupy a nástroje.

dvihanie lenovo
dvihanie stvorka
vyskove prace v noci vymena loga obi
vymena baneru 25x10m na sav
dvihanie lenovo rigging
dvihanie reklamy pri apolo moste
dvihanie a montaz nadrozmernej reklamy na vyskove buodvy za pomoci lanovej techniky
instalacia svetelnej reklamy
dvihali sme ibm za pomoci lanovej techniky pismeno m 6x6m a 750kg
z plosiny sme instalovali vsetky loga na zuckermandel
Dvíhanie reklám a banerov
Dvíhanie reklám a banerov

Máte záujem o naše služby?