Montáž a demontáž

Inštalácia a rozoberanie konštrukcií

Konštrukčné prvky a upevňovacie zariadenia pre rôzne technologické systémy umiestnené na fasáde vyšších budov alebo špeciálnych stavebných objektoch často vyžaduje využitie horolezeckej techniky, najmä ak ide o montážne a demontážne práce vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pretože je často nutné riešiť nielen samotné inštalačné práce, ale i odborné zapojenie elektrickej kabeláže alebo riešenie iných rozvodov. Medzi najčastejšie práce v tejto oblasti patrí montáž a demontáž:

  • Klimatizácií a vzduchotechniky
  • Osvetlenia
  • Rebríkov, mreží či zábradlí
  • Ochranných sietí a konštrukcií
  • Reklamných nápisov, loga a pútačov
  • Veľkoplošných reklamných plachiet

Využitie horolezeckej a lanovej techniky je pri realizácii vyššie uvedených montážnych a demontážnych prác v niektorých prípadoch nevyhnutnosťou. Umiestnenie loga či pútačov alebo dobre fungujúceho osvetlenia je často navrhované tak, aby odpovedalo nielen funkčným ale aj vizuálnym požiadavkám. V rámci tejto činnosti naviac aplikujeme i ďalšie z ponúkaných služieb ako je napríklad dvíhanie bremien.

Montáž a demontáž technologických zariadení

Medzi technologické zariadenia je možné zaradiť jednak vzduchotechnické a klimatizačné jednotky, ktoré často vyžadujú tiež riešenie prepojenia interiérovej a exteriérovej časti, a potom najmä osvetlenie. Tieto práce vykonávajú vždy zamestnanci, ktorí sú odpovedajúcim spôsobom vyškolení a certifikovaní.

Inštalácia ochranných prvkov a konštrukcií

Druhou veľmi často využívanou kategóriou montážnych a demontážnych prác je dodatočná inštalácia požiarnych rebríkov, zábradlia alebo ochrannej siete proti vtákom, prípadne pripevňovanie vtáčích siluet apod. Väčšina týchto prvkov musí byť osadená s ohľadom na špecifiká príslušných noriem, inštaláciu tak realizujú poučení pracovníci.

Väčšie reklamné prvky a plochy

Montáž i demontáž veľkých reklamných nápisov, loga pútačov alebo veľkoplošnej reklamy vyžaduje dodatočnú inštaláciu (či odstránenie) upevňovacích prvkov a konštrukcií. Pred realizáciou tejto činnosti je tak nutné vytvoriť návrh riešenia umiestnenia reklamného prvky vrátane posúdenia únosnosti a osadenia na nosnú konštrukciu. Pred započatím prác sa tak musia pracovníci zoznámiť s celým projektom a postupovať podľa neho, aby zaistili kompletnú bezpečnosť prác i samotných konštrukčných prvkov.

demontaz loga skylink
demontaz loga skyling z tower 115 vyska 100m
demontaz tv joj s vrtulnikom zavinac mal 6x6m a 900kg
kastiel v rusovciach demontaz a odstranenie hnilych tramov z podlahy stropu
montaz bleskozvodu na titanzinkovu plechovu strechu
demontaz a odstranenie starej anteny zo strechy
vymena navestidla pre letecku signalizaciu vo vrakuni
vyskove prace montaz2
vyskove prace zabradlie montaz

Máte záujem o naše služby?