Čistiace práce

Čistenie okien, fasád, striech

Jednou z najširších oblastí využívajúcich profesionálne výškové práce pomocou horolezeckej a lanovej techniky je čistenie a obnova vertikálnych i horizontálnych konštrukcií. Postupy čistiacich prác sa aplikujú najmä na budovách s väčšou výškou a špecifickým typom fasád či striech vyžadujúcich pravidelnú údržbu kvôli charakteru, reprezentácii a predovšetkým použitému materiálu (najčastejšie ide o sklo). V rámci čistiacich prác sú pomocou horolezeckej techniky najčastejšie vykonávanie tieto aktivity:

  • Umývanie a čistenie vertikálnych konštrukcií – okien, presklených a umeleckých fasád
  • Čistenie striech vrátane uvoľňovania, čistenia a renovácie odkvapových systémov
  • Odpratávanie snehu a ľadu zo striech (vrátane cencúľov), ale i z mostových konštrukcií
  • Čistenie konštrukčných prvkov hál
  • Vysávanie stropných konštrukcií
  • Odvoz odpadu po čistiacich prácach

Horolezecká a lanová technika sú pri čistení konštrukcií a výplňových plôch z exteriérovej strany veľmi výhodné predovšetkým pre flexibilitu a veľmi dobrú dostupnosť neprístupných miest po celej ploche, najmä u výškových budov. Vďaka nezávislému (oddelenému) nosnému systému je táto metóda vhodná napríklad i pri montáži osvetlenia, kamier a bleskozvodov na fasádu či strechu.

Ako je realizované čistenie okien, fasád a striech?

Využitie horolezeckej a lanovej techniky umožňuje veľmi efektívnu a pritom kvalitnú realizáciu čistenia i na pomerne veľkých plochách. Práve v závislosti od celkových plošných rozmerov, zložitosti a materiálu fasády alebo strechy závisí počet pracovníkov alokovaných na konkrétnu zákazku. Pri plánovaní kapacít sa vždy snažíme minimalizovať dobu potrebnú na jej realizáciu.

Čistenie a renovácia

V rámci výškových prác v oblasti čistenia a renovácie sa zameriavame predovšetkým na odstraňovanie usadenín a prachu na presklených či plastových fasádach a strechách. V danej oblasti však ponúkame komplexné služby rozšírené o odpratávanie snehu a ľadu a renováciu drobnejších remeselných dielov (nátery odkvapových žľabov, rúr či okenných rámov apod.). Okrem prác na súkromných a komerčných budovách realizujeme i špeciálne čistiace práce vo výrobných halách, ale i u cestných konštrukcií. Po dokončení prác vždy zaistíme i odvoz odpadu.

cistiace prace
cistenie vonkajsieho plasta bory mall
cistenie strechy v procese
cistenie osumeleho plotu chemiou a vysokotlakom
cistenie exterierovych zaluzii a betonu vysokotlakovym cisticom
vyskove prace cistenie odkvapov ryn a strechy scaled
demontaz loga skylink scaled
dlazba vysokotlakom pred a po

Máte záujem o naše služby?