Životné prostredie

Odvoz a likvidácia odpadu

Výškové práce a činnosti realizované horolezeckou technikou je v mnohých prípadoch nutné kombinovať s ponukou komplexných služieb zaisťujúcich perfektný výsledok a úplnú spokojnosť klientov. Práve preto sa naša spoločnosť zameriava i na doplňujúce činnosti, ako sú upratovacie práce a odvoz a likvidácia odpadu. Služby ponúkané v rámci tejto kategórie sú jednak doplnkové, jednak je možné ich realizovať samostatne na základe separátnej objednávky. Najčastejšie ide o tieto:

  • Odvoz konárov, kmeňov a lístia
  • Napílenie dreva
  • Odvoz a likvidácia stavebného materiálu
  • Zabezpečenie kontajnera

Všetky uvedené služby sú realizované s ohľadom na príslušnú legislatívu, odpad je vždy likvidovaný v súlade s príslušnými naradeniami a normami a tak, aby nedochádzalo k ničeniu životného prostredia.

Likvidácia odpadu z výškových a iných prác

Pri realizácii výškových prác alebo arboristických služieb často vzniká rôznorodý odpad, s ktorým je potrebné vhodným spôsobom nakladať a následne ho šetrne likvidovať. Aby sme predošli rizikám vyplývajúcich z nesprávnych dokončovacích prác spojených s našou činnosťou, rozhodli sme sa zaradiť likvidáciu odpadu do našich štandardných služieb, čím sme našim klientom schopní poskytnúť kompletný balíček činností od začiatku až do konca.

Spracovanie odpadu z arboristickej činnosti

Najväčšiu skupinu v našom zameraní tvorí odvoz a likvidácia odpadu z arboristickej činnosti, pri ktorej vzniká veľký objem odpadu. Výhodou je možnosť jeho ďalšieho spracovania partnerskými spoločnosťami ekologickým a k životnému prostrediu šetrným spôsobom. V tejto oblasti ponúkame predovšetkým nadelenie a odvoz konárov, kmeňov či lístie odstránené pri ošetrovaní, estetických a bezpečnostných orezoch alebo z výrubu stromov.

Spracovanie odpadu z ostatnej činnosti

I pri ostatných výškových prácach vzniká určité množstvo odpadu, ktoré je nutné náležitým spôsobom spracovať. Pre našich klientov sme schopní zabezpečiť a pristaviť kontajner na akýkoľvek odpad, ktorý následne odvezieme, a efektívne zlikvidovať odpad zo stavebných prác, ale napríklad i z odstraňovania alebo dvíhania reklám a banerov.

odvoz a likvidacia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu

Máte záujem o naše služby?