Životné prostredie

Odvoz a likvidácia odpadu

Po výrube stromov, demontážnych alebo stavebných prácach zabezpečíme odvoz a likvidáciu odpadu. V prípade výrubu zabezpečíme odvoz konárov, kmeňa aj lístia naším vozidlom, prípadne zabezpečíme pristavenie kontajneru. V prípade, že chcete drevo použiť napr. na kúrenie, radi vám ho napílime. Odpad legálne a ekologicky zlikvidujeme tak, aby nedošlo k ničeniu životného prostredia.

  • Odvoz konárov, kmeňov a lístia
  • Napílenie dreva
  • Odvoz a likvidácia stavebného materiálu
  • Zabezpečenie kontajnera
  • Ochrana životného prostredia
odvoz a likvidacia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu
odvoz a likvidácia odpadu

Máte záujem o naše služby?